Archive for December, 2012

Spoločnosti zamerané na preklad majú na trhu pevnú pozíciu

21
Dec
Spoločnosti zamerané na preklad majú na trhu pevnú pozíciu
Trhová situácia sa neustále mení a vyvíja, čo je vzhľadom na neustále zmeny v ekonomike absolútne prirodzené. Aj v tomto období hospodárskej recesie sú odvetvia, ktoré prosperujú a získavajú si na trhu lepšiu pozíciu. S rozvojom medzinárodnej deľby práce a voľného pohybu kapitálu a pracovných síl sa aj naša krajina globalizuje, čo podmieňuje vznik potreby komunikácie v iných jazykoch. Nie všetci však cudzie jazyky dobre ovládajú a práve táto nevedomosť...
Posted by admin No Comments
Read More