Archive for September, 2011

Callan ako metóda angličtiny

13
Sep
Callan ako metóda angličtiny
Na Slovensku sa rozvinula v ostatnom čase Callanova metóda, prostredníctvom ktorej by sa anglicky mali študenti naučiť omnoho rýchlejšie ako bežným spôsobom. Vyvinul ju Róbert Callan, ktorý mal 15 ročné skúsenosti s výučbou angličtiny. Ide o napredovanie až 4x rýchlejšie, ako bežnou metódou. Čo je na nej také prevratné? Prevratný je spôsob učenia a zapamätania si. Ide o reflex a rýchlu reakciu. Učiteľ dáva otázku, potom povie meno študenta, ktorý má...
Posted by admin No Comments
Read More