Kto sú najčastejší absolventi MBA štúdia?

 

Zaujímalo by to určite mnohých z nás. Pokiaľ sa trochu zaujímame o oblasť vzdelávania, pracovného trhu a podobne, tak sme zrejme už stihli zaregistrovať pojem MBA štúdium. Hovoria o ňom mnohé reklamné kampane v médiách, dozvedáme sa o ňom z internetu a možno sme aj my prejavili záujem o jeho absolvovanie. Pokiaľ sa na to naozaj cítite a chcete nadobudnúť dodatočné schopnosti, tak smelo do toho! Poďme si však predstaviť profil najčastejších absolventov MBA, nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

 

Z hľadiska veku najčastejšie evidujeme absolventov medzi 25-30 rokom života. Je to prirodzené, keďže MBA je podmienené získaním vysokoškolského diplomu a väčšinou nasleduje práve po ňom. Preto v tejto vekovej skupine evidujeme okolo 70 % všetkých uchádzačov, pričom priemerný vek absolventa je 28 rokov. Veľmi zaujímavé je, že sú tu takmer v rovnakom pomere zastúpení muži aj ženy. Nevidíme teda prevahu ani jedného z pohlaví, čo v podstate svedčí v prospech MBA štúdia, keďže je naozaj univerzálne a vhodné pre kohokoľvek. Veľmi zaujímavé je aj to, že viac než 80% všetkých absolventov už má počas štúdia za sebou pracovnú skúsenosť. Znovu to potvrdzuje bohužiaľ nie až tak známy fakt – mnohé firmy podporujú zamestnancov v študovaní MBA a preplácajú im časť poplatku za absolvovanie tohto štúdia. Za výmenu ale požadujú, aby zamestnanec potom niekoľko rokov pracoval vo firme a odovzdával tam tak poznatky získané počas štúdia. Ako môžete vidieť, MBA sa naozaj rozširuje a popularizuje, preto neváhajte a zúčastnite sa ho tiež!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>