Archive for October, 2013

Pri MBA štúdiu si zlepšíte znalosť cudzieho jazyka

  Jazykové znalosti a ich úroveň často rozhodujú o prijatí, respektíve neprijatí uchádzačov na rôzne atraktívne otvorené pracovné pozície. Konkurencia medzi absolventmi vysokých škôl a uchádzačmi o voľné pracovné miesta je totiž značne výrazná a preto aj jazyková znalosť môže rozhodnúť práve vo váš prospech. Ako si teda tieto jazykové znalosti v angličtine či iných svetových jazykoch zlepšiť? Výborným riešením je absolvovanie MBA...
Posted by admin No Comments
Read More