Archive for December, 2014

Odborné preklady dokumentov do rôznych svetových jazykov.

30
Dec
Odborné preklady dokumentov do rôznych svetových jazykov.
K tomu, aby náš podnik dobre fungoval, potrebuje občas predložiť nielen originály dokumentov a zmlúv, ale aj ich preklady. Preklady dokumentov dokážu vyhotoviť prekladateľské spoločnosti, ktoré disponujú tými najlepšími prekladateľmi. Prekladatelia následne vytvárajú kvalitné preklady do anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, alebo akéhokoľvek svetového jazyka. Ak potrebujete preložit dokumenty do ruštiny, vyhľadávajte pod kľúčovým slovom:...
Posted by admin No Comments
Read More