Vzdelanie je základ úspešného života

Nie, náš nadpis nie je klišé, v súčasnosti je to naozaj tak. Vysokoškolské vzdelanie je síce podceňované a naoko sa stráca jeho dôležitosť, vzdelanie ako také je však stále základom úspešného života. A práve tu majú pravdu kritici – vzdelanie už dnes nie je len o štúdiu na vysokej škole či univerzite, ale spočíva v komplexnej príprave na zamestnanie a v nasávaní nových praktických vedomostí. Našťastie, dnes už majú mladí ľudia dostatok príležitostí pre mimoškolské a aktívne vzdelávanie.

 

Samotná univerzita na Slovensku ponúka dostatok teoretických vedomostí a poskytuje komplexné zázemie pre neskorší praktický rozvoj. Tento praktický rozvoj sa už ale neodohráva na univerzite, je zaň priamo zodpovedný konkrétny študent a môže si vybrať z niekoľkých možností. Dôležitá je ale ochota na sebe pracovať – možnosti tu sú, ale len tak samé od seba k nikomu neprídu. Študenti sa vzdelávajú pri štúdiu na vysokej škole, pre reálny úspech by však mali zapojiť aj vzdelanie mimo tohto vyčleneného času. Jednou z výborných možností je aj MBA štúdium, čiže vzdelanie v odbore Master of business administration, ktoré prebieha najmä počas víkendových či on-line seminárov a je určené už pre vyštudovaných absolventov vysokých škôl. Proces vzdelávania je naozaj celoživotný a práve MBA môže byť tým pravým odrazovým mostíkom pre začiatok vlastného vzdelávania už počas pracovnej kariéry. Vo všeobecnosti sa vraví, že každá informácia sa človeku zíde – a my sa s týmto môžeme stotožniť, práve dlhodobé vzdelávanie je totiž kľúčom k neskoršiemu úspešnému životu a vlastnej kariére.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>