Aké majú výhody ženy zo štúdia MBA?

 

Naša spoločnosť sa významne zrovnoprávnila a našťastie dávno preč sú tie doby, kedy boli muži preferovaní vo vedúcich pozíciách v mnohých spoločnostiach. Dnes sú podmienky rovnaké, predsa len však na manažérskych postoch vidíme mužov častejšie, než ženy. Stále sú tu však trendy či novinky, ktoré ženám pomáhajú dohnať túto ,,stratu“ a získať potrebné manažérske znalosti. Jednou z výborných možností je MBA štúdium.

 

Najnovšie výskumy odborníkov totiž preukázali, že získanie MBA titulu preukázateľne zvyšuje šancu ženy pre uplatnenie sa na manažérskej pozícii. Vysvetľujú to v podstate tromi základnými faktormi. Prvým je zvýšené sebavedomie žien, ktoré vyštudovali v odbore MBA a získali tak nadstavbové vedomosti v porovnaní s klasickou vysokou školou. Ďalej tu je to, že zamestnávatelia už akosi prirodzene považujú absolventov MBA za trochu skúsenejších a kvalitnejších. Práve preto sa zamestnávatelia dívajú aj na ženy s vyštudovaným MBA z akéhosi lepšieho uhla pohľadu. A posledný faktor je najmenej viditeľný, ale paradoxne najdôležitejší. Všetci absolventi MBA, a to bez ohľadu na pohlavie, totiž prinášajú akýsi unikátny faktor inovácie a nových znalostí. To už potvrdili viaceré firmy, ktoré zamestnali pracovníkov s vyštudovaným MBA a následne ocenili toto rozhodnutie, ktoré prispelo k zlepšeniu firemných výsledkov. Sčítané a podčiarknuté – MBA vzdelanie preukázateľne pomáha ženám pri ich kariérnom postupe. V budúcnosti môžeme očakávať pokračovanie tohto trendu a ďalšie úspešné pôsobenie absolventiek MBA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>