Ako sa učiť jazyk

Mnohí by chceli pracovať vo významnej spoločnosti, hovoriť niekoľkými jazykmi a byť dobre ohodnotení. Čím väčšia spoločnosť, tým viac priestoru pre vzdelávanie a vyššie platové ohodnotenie. Ako sa ale do takejto spoločnosti dostať a čo sa najčastejšie vyžaduje?
- Odborná spôsobilosť – odborná spôsobilosť na danú pozíciu je jasná vec. Keďže hovoríme vo všeobecnosti, môžeme uviesť iba príklad manažéra v banke , ktorý musí mať niekoľko rokov praxe a vzdelanie.
- Jazykový zdatnosť – veľké zákazky znamenajú veľký trh. Práca v nadnárodnej spoločnosti je podmienená špičkovým ovládaním jazyka, minimálne angličtiny ako základného jazyka. Angličtina vládne svetom, lebo znamená peniaze.
- Biznis angličtina – pokiaľ chce človek pracovať na odbornej pozícii, nestačí mu ovládať len angličtinu na hovorovej úrovni, ale potrebuje ovládať aj odborné termíny, ktoré je pri komunikácii v nadnárodnej spoločnosti a aj mimo nej dôležité.
- Časová náročnosť – všetci chcú zarábať veľké peniaze, no málokto si uvedomuje, že práca na vysokej pozícii nie je o 8 hodinovom pracovnom čase a že práca po večeroch, cestovanie, či víkendy na eventoch sú dennodennými záležitosťami.
Pri štúdiu je dôležité začať a neustále sa mu venovať. Ak rozmýšľate nad jazykom, jednoznačne by ste mali využiť jazykové kurzy angličtiny. Vaša kreditabilita pôjde vyššie.

Kurzy angličtiny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>