Angličtina pre biznis

Štúdium predstavuje cennosť, ktorú oceníme v neskoršom veku. Vtedy, keď si hľadáme zamestnanie, keď rozpošleme niekoľko desiatok životopisov, vtedy, keď narážame na prekážky, ktoré sa zdajú nezdolateľné. Štatistiky ukazujú, že absolventi s kvalitným vzdelaním nemajú taký problém so zamestnaním sa ako absolventi napr. humanitných vied, ktorých je na trhu práce veľa.
- jazyk ako doplnenie
Kvalitné vzdelanie nie je však všetko. Odborníkom treba byť, no bez jazykovej znalosti je úspech priam nemožný. Čo z toho vyplýva? Jednoznačne jazyk treba študovať. Pre budúce zamestnanie nie je potrebné mnohokrát byť v jazyku odborníkom, ale dôležité je rozumieť a vedieť hovoriť. Mnohokrát je cennejšie nebáť sa hovoriť, ako hovoriť správne.
- malé Slovensko- Slovensko predstavuje pre podnikateľa na prvý pohľad veľké územie. Mnohí podnikatelia vám však povedia, že to tak nie je. Preto je štúdium angličtiny tak dôležité. Pokiaľ chcete dosiahnuť v podnikaní svojom, alebo svojho zamestnávateľa výrazný posun, je potrebné investovať na západ. Na to sú potrebné jazykové znalosti. Angličtina jednoducho tvorí základ na ktorý je fajn nabaliť ďalší jazyk a znalosti kumulovať.
- odborná literatúra – už vyššie sme povedali, že angličtina je potrebná pre štúdium a vzdelávanie sa po odbornej stránke. Stačí si uvedomiť, že všetky odborné publikácie najskôr vyjdú v angličtine v západných krajinách a následne na Slovensku alebo v Čechách. Čakaním na preklad stratíte rok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>