Jazykový certifikát ako možnosť medzinárodného uplatnenia

Boli by ste schopní sami odhadnúť úroveň svojej angličtiny? Možno sa preceňujete, možno, naopak, podceňujete. Ak ste ešte študentom, vaše jazykové schopnosti preverí maturita alebo záverečné skúšky na vysokej škole. Ani takéto výsledky sa však často nedajú považovať za relevantné. Ako ich teda zistiť?

Ak máte ešte len pred maturitnou skúškou, nahraďte si ju skúškami, na ktorých konci získate jazykový certifikát. Nielenže získate reálne resumé toho, čo skutočne ovládate a ako to ovládate, ale získate i doklad, ktorý je medzinárodne uznávaný a akceptovaný, a ktorý vám otvorí nové možnosti za hranicami.

Jazykový certifikát a jeho získaná úroveň je hodnotená podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky podľa 6 stupňovej hodnotiacej škály. Vďaka takémuto certifikátu dosiahnete oveľa vyššiu možnosť štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách a šancu uplatniť sa vo veľmi dobre platených povolaniach. V prípade, že ste už maturitu absolvovali, nemusíte zúfať. Jazykový certifikát si môžete dorobiť i dodatočne, v prípade niektorých zamestnaní býva dokonca nutnosťou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>