Medzinárodná firemná komunikácia a medzinárodné záväzkové vzťahy

Slovensko ako krajina s malým domácim trhom sa za posledných 30 rokov stala úplne otvorenou
ekonomikou, ktorá je absolútne závislá na externom prostredí. Naše firmy a podnikatelia obchodujú
a komunikujú s externým prostredím. Množstvo a objem zákaziek a následne práca a zamestnanosť
sú ovplyvňované vývojom v strednej Európe, eurozóne, EÚ a na celom svete. Stali sme sa súčasťou
väčších ekonomických celkov a snáď ani neexistuje na Slovensku firma alebo podnikateľ, ktorý by
do väčšej či menšej miery nevyužíval prekladateľské služby. Najčastejšie firmy potrebujú vyhotoviť
preklady zmlúv pri uzatváraní a riešení záväzkových vzťahov so svojimi medzinárodnými obchodnými
partnermi, ale prekladá sa v podstate celá firemná agenda od zrodenia výrobku alebo služby až
po umiestnenie na trh a vzťahy so zákazníkmi. Najčastejšie prekladaným jazykom na svete je
angličtina. Pre každého človeka/krajinu je dôležitá komunikácia so svojimi susedmi. V slovenských
podmienkach existuje potreba komunikácie v maďarčine, poľštine, nemčine a tiež ruštine. Firmy
majú pri zabezpečovaní prekladov dve možnosti. Buď si prekladateľské služby zabezpečia interne
tak, že zamestnajú prekladateľov na cudzie jazyky, ktoré najčastejšie potrebujú. Toto riešenie je
skôr dostupné pre stredné a väčšie firmy, pre ktoré je to rentabilné, keďže sú s tým spojené značné
fixné náklady. Tým druhým flexibilnejším riešení m, ktoré využívajú malé, stredné aj veľké firmy, je
zabezpečovať preklady externe, t.j. prostredníctvom outsourcingu. Tu nastupujú väčšie či menšie
agentúry alebo priamo prekladatelia na voľnej nohe, ktorí pracujú buď pre agentúru, alebo priamo
pre klienta, ktorý potrebuje zabezpečiť preklad. Externí prekladatelia sú z pohľadu hodinovej sadzby
o dosť drahší ako interní zamestnanci, ale klient platí iba za objem služieb, ktorý skutočne v danej
chvíli potrebuje a využije a je oslobodený od fixných nákladov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>