Učenie so zábavou

Prečo sa nenaučia deti v škole na hodinách jazyka toľko, ako na hodinách v jazykovej škole? Ide o psychológiu, ale aj o ľudí, ktorý sa zišli v jazykovke. Nejedná sa pritom iba o deti, spomínané faktory platia pre dospelých.
- Trieda v škole je zložená z mnohých, aj dobrých aj horších žiakov. Učiteľ sa často prispôsobuje tým horším, alebo robí kompromis, ktorý sa odzrkadľuje stále na tých lepších študentoch. Tí by mohli napredovať rýchlejšie, no nie je im to umožnené. V jazykových školách sa dáva priestor menšiemu počtu študentov, čo znamená, že sa im venuje väčšia pozornosť a tak sa môžu zdokonaľovať. Pokiaľ ide niekto rýchlejšie, pri jazykových kurzoch je jednoduché ho preradiť, v normálnej škole to nie je možné. Mnohí majú stres pri osobnom pohovore, na základe ktorého je začleňovaný študent do úrovne kurzu. Urobia horšie ako v skutočnosti vedia daný jazyk. V jazykovej škole však vedia posúdiť úroveň aj počas štúdia, takže ako sme vyššie spomenuli, preradí vám učiteľ do vyššieho stage ľahko.
- psychika – zohráva veľkú úlohu. V škole ste známkovaní a pod tlakom, do jazykovky chodíte, pretože máte motiváciu v postupe v zamestnaní, nájdenia si kvalitnejšej práce, sebazdokonaľovaní. Nie je to, že musíte ale že chcete. Angličtinári v jazykových školách učia s ľahkosťou a ich cieľom je odľahčiť hodinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>